Серед суб’єктів господарювання часто трапляються типові помилки, які допускають роботодавці під час оформлення працівників, їх навчання, випробування та стажування. Держпраці у Вінницькій області роз'яснює з цього приводу.

Стажування студентів

Проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах мають право студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за якою здобувається освіта (ст. 29 Закону «Про зайнятість населення»).

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

У такому випадку стажування оформлюють договором, типова форма якого затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Стажування безробітних

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31.05.2013 р. № 318/655.

Тобто, без укладення трудового договору, на стажування можна взяти лише студента та безробітного. Всі інші випадки – має бути трудовий договір.

Випробування

Випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування повинна бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю (Відповідно до ст. 26 КЗпП).

Тобто, у випадку з випробуванням, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

Джерело: повідомлення Управління Держпраці у Вінницькій області

Фактичний допуск до роботи не може підмінюватися стажуванням – читайте про це у матеріалі газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»