Представники ДФС нагадали, що у ст. 140 ПКУ наведені:

  • різниці, які виникають при здійсненні операцій з борговими зобов'язаннями (у т. ч. процентів за борговими зобов'язаннями),
  • умови, за якими здійснюється відповідне коригування фінрезультату до оподаткування.

Для цілей податку на прибуток суму боргових зобов'язань та власного капіталу визначають як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ПКУ.

При цьому проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ та збільшили фінрезультат до оподаткування, зменшують фінрезультат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 % від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінрезультату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ.

За словами податківців, якщо при розрахунку цих обмежень сумарне значення показників фінрезультату до оподаткування, фінвитрат та суми амортвідрахувань має від'ємне значення за рахунок збитку, то фінрезультат коригують на всю суму нарахованих відсотків за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами.

За даними сайту Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "30%-ве коригування фінрезультату за придбаннями в нерезидентів – лише за результатами року" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»