У зв’язку з переходом багатьох компаній на МСБО та в світлі актуальності теми дисконтування фінансових зобов’язань в Офісі ВПП ДФС звернули увагу платників на такий елемент як модифікація.

Що таке модифікація фінансових зобов’язань?

Простими словами – це зміна умов договору (зміна строку, зміна розміру процентної ставки, зміна суми).

Яким чином впливає модифікація фінансових зобов’язань на оподаткування?

Якщо попередньо фінансове зобов’язання класифікувалося як короткострокове, а зміна строку впливає на його класифікацію як довгострокового фінансового зобов’язання – в бухобліку необхідно розрахувати дисконт (це різниця між майбутньою та теперішньою вартістю зобов’язання) та включити такий дисконт в доходи, що в свою чергу вплине на збільшення фінрезультату та збільшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Якщо попередньо фінансове зобов’язання класифікувалося як довгострокове і компанія вже розрахувала та задекларувала дисконт, то при збільшенні строку виконання фінансового зобов’язання в бухобліку необхідно провести перерахунок дисконту з врахуванням продовженого строку та відповідно включити результати такого перерахунку в доходи, що також вплине на збільшення фінрезультату та збільшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Стосовно зміни розміру процентної ставки слід враховувати що зменшення процентної ставки призведе до збільшення дисконту, і навпаки – збільшення процентної ставки призведе до зменшення дисконту. Тобто, враховуючи що вся сутність дисконтування фінансових зобов’язань базується на вартості грошей у часі, розмір встановленої договором ставки необхідно порівнювати з розміром ефективної ставки, іншими словами - ринкової ставки з урахуванням додаткових витрат, понесених при укладанні договору. А зважаючи на зміну процентної ставки – вона може як наближатись до ефективної так і віддалятись від неї. Отже, чим більше наближена процентна ставка до ефективної – тим менше сума дисконту, і навпаки. Тож при зміні процентної ставки необхідно провести перерахунок дисконту, але тільки перспективно з моменту таких змін. Наслідком перерахунку дисконту є збільшення або зменшення фінрезультату та об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Зміна суми фінансового зобов’язання – чи то збільшення за рахунок додаткового надходження коштів, чи то зменшення за рахунок передчасного погашення зобов’язання також призводить до перерахунку дисконту за таким зобов’язанням. Це в свою чергу впливає на фінрезультат компанії та на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Джерело: сайт Офісу ВПП ДФС.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»