Уряд вніс зміни до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, виклавши його в новій редакції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уточнено випадки, за яких не визначають результати виконаних завдань та не затверджують висновок. Мова йде про ситуації, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань держслужбовець:

  • працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями менше трьох місяців;
  • перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до п. 3 і 18 ч.  1 ст. 25 Закону України «Про відпустки»;
  • відсутній на службі у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду;
  • відсутній на службі у зв’язку з проходженням спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді відповідно до ст.77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
  • відсторонений від виконання посадових обов’язків (повноважень) у порядку, визначеному законом.

Також деталізовано підстави, за яких результати службової діяльності держслужбовця оцінюватимуть у поточному році.

Крім того, удосконалено форми додатків до зазначеного Типового порядку, зокрема, змінено форму висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду держслужби категорії «Б» або «В».

Джерело: постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 591.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»