ДФС розповіла, як оподатковувати податком на прибуток та ПДВ операції з постачання послуг по отриманню та перерахуванню коштів згідно з договором доручення.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Повірений має право на плату за виконання свого обов’язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом.

Щодо оподаткування ПДВ, то під час отримання повіреним коштів від покупців згідно з договором доручення за надані довірителем послуги у повіреного податкові зобов’язання з ПДВ за такою операцією не виникають. Адже фактично повірений не здійснював операцію з постачання таких послуг. Податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання послуг довірителем виникають безпосередньо у довірителя.

А ось послуги, надані повіреним довірителю згідно з договором доручення, за які повірений отримує визначену договором доручення винагороду, слід розглядати як окрему операцію з постачання послуг. Відповідно, така операція є об’єктом оподаткування ПДВ і ПДВ-зобов’язання за нею повірений має визначати у загальновстановленому порядку.

Щодо оподаткування податком на прибуток, то тут слід нагадати, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначають шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені ПКУ.

Щоправда, ПКУ не передбачено коригувань фінрезультату до оподаткування у разі здійснення оплати або приймання платежів від інших осіб повіреним у рамках договору доручення. Такі операції слід відображати за бухобліковими правилами відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ при визначенні фінрезультату до оподаткування.

Джерело: ІПК ДФСУ від 24.06.2019 р. № 2891/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»