Фіскали, відповідаючи на запитання чи можна використовувати РРО без ведення КОРО вказали, що це залежить виключно від власного рішення суб’єкта господарювання. Для цього необхідно власними розпорядчими документами затвердити, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії, розрахункові операції не проводять до моменту підключення резервного РРО або включення електроенергії.

Також фахівці ДФС пояснили, як оприбутковувати готівку якщо РРО вийшов з ладу, а касова книга та КОРО відсутні.

Підтверджують оприбуткування готівки у день виходу з ладу РРО одним із таких документів:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);

2) квитанція/чек банкомата чи ПТКС;

3) третій примірник «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою» засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Зверніть увагу, що факт виходу з ладу РРО має підтверджуватись записами представника ЦСО у відповідному розділі експлуатаційних документів РРО.

Джерело: ІПК від 05.04.2019 р.  № 1461/6/99-99-14-05-01-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»