У 2020 році стартує підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. При цьому ВНЗ I - II рівнів акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу, набувають статус закладу фахової передвищої освіти.

Цього вимагають Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIII.

В Україні діятимуть заклади фахової передвищої освіти таких типів:

  • фаховий коледж;
  • військовий коледж сержантського складу;
  • фаховий коледж із специфічними умовами навчання.

До приведення законодавства з питань оподаткування закладів фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону терміни Податкового кодексу України «вищі навчальні заклади» та «вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації» застосовуються до закладів фахової передвищої освіти.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»