Якщо договором між працівником та роботодавцем розмір зарплати визначено у гривні із зазначенням еквівалента суми в іноземній валюті, то це не суперечить законодавству. Так уважає Верховний Суд.

За обставинами розглянутої судом справи сторони уклали трудовий договір, в якому було положення:

«За виконання обов'язків, передбачених цим трудовим договором, заступнику директора щомісяця виплачується за рахунок коштів товариства заробітна плата в розмірі 6 500 Євро після відрахування всіх належних податків та платежів, що виплачується в національній валюті України - гривні, відповідно до готівкового курсу продажу грн/євро станом на фактичну дату виплати».

Товариство, як позивач, уважає, що КЗпП, Закон України "Про оплату праці" не передбачають встановлення зарплати в іноземній валюті.

Відповідач як заступник директора за відсутності директора, а також за його наявності до 01 березня 2014 року самостійно встановлював собі розмір заробітної плати. При цьому про зміну істотних умов праці, а саме: розміру оплати праці в гривні, про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення відповідач як представник роботодавця не повідомляв себе як найманого працівника. Окрім того, рішення загальних зборів учасників щодо визначення розміру заробітної плати в гривні кожного місяця щодо відповідача не приймалося, що суперечить статуту товариства.

ВС уважає, що закон передбачає обов'язковість здійснювати платежі на території України в національній валюті. Однак він не містить заборони використовувати в розрахунках розміру грошових зобов'язань іноземної валюти або інших розрахункових величин.

Встановлені у справі обставини свідчать про те, що трудовий договір відповідача у первісній редакції (яку позивач визнає), передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу при визначенні розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні. У зв’язку з цим заробітна плата заступника директора товариства мала відповідати за розміром еквіваленту 7 872 євро 05 євроцентів у гривні на дату виплати.

Оспорюваною умовою додаткової угоди вказаний розмір зменшено до еквіваленту 6 500 євро у гривні.

Таким чином, сторони трудового договору (як у первісній редакції, так і з урахуванням додаткової угоди) визначили розмір заробітної плати відповідача у гривні із зазначенням еквівалента суми в іноземній валюті, що не суперечить статтям 192, 533 ЦК України.

Джерело: постанова ВС (Третьої судової палати КЦС) від 26.06.2019 р. у справі № 761/21776/16-ц.

 

Чи можна встановлювати й виплачувати зарплату в інвалюті? Відповідь на це та решта питань читайте у спецвипуску «Виплата зарплати» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»