Податківці розповіли чи нараховувати в податково-прибутковому обліку амортизацію на основні засоби у випадку, якщо такі основні засоби тимчасово не використовують, але з експлуатації не виводять.

Контролери тут згадали про поняття «амортизація», наведене в пп. 14.1.3 ПКУ, яке визначають як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яку амортизують, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття «амортизація» містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.

Виходячи з цього, контролери дійшли висновку, що на період тимчасового невикористання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання), амортизацію на такі основні засоби нараховувати не потрібно.

Джерело: ІПК ДФСУ від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

Більше про нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку читайте в матеріалі «Амортизація основних засобів: правила та методи нарахування» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»