1 липня стартує система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Тож платники акцизного податку мають опанувати й застосовувати численні зміни до ПКУ, які працюють саме з цієї дати. Разом з тим Уряд затверджує ряд постанов, аби ця система могла працювати.

Серед таких  - постанова КМУ від 19.06.2019 р. № 545, якою визначено:

1. Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Такий реєстр формує та веде ДФС та її територіальні органи в електронній формі.

До Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносять такі відомості:

 • для юросіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;
 • для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юрособи та таких, які є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, - найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи і податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору;
 • для ФОП - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (область, район, населений пункт, код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), вулиця, номер будинку/офісу);
 • дата видачі/зупинення/анулювання та строк дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

2. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

До такого реєстру вносять:

 • податкову інформацію про розпорядників акцизних складів, суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції, інформацію про назву, модель, місце встановлення (розташування) витратомірів спирту, витратомірів продукції, їх серійні (ідентифікаційні) номери;
 • інформацію про відповідність таких витратомірів вимогам законодавства, що встановлює вимоги до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, наявність позитивного результату повірки або оцінки відповідності, проведених відповідно до законодавства, про дату встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки витратомірів спирту, витратомірів продукції, відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);
 • дані про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту та обсяг вмісту денатуруючих добавок, про добові фактичні обсяги виробництва окремих видів продукції;
 • дані про обсяги залишків спирту етилового, що містяться на акцизному складі в тарі, упаковці, про добовий обсяг реалізованого спирту етилового в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює;
 • інформація про скориговані покази фактичного обсягу відвантаженого спирту етилового та його залишків з урахуванням установлених норм природних втрат під час його зберігання та транспортування. Коригування такої інформації здійснюється суб'єктом господарювання у разі встановлення фактичних втрат спирту етилового під час зберігання, транспортування, але не пізніше 23 години 59 хвилин робочого дня, що настає за днем встановлення фактичних втрат спирту етилового;
 • інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

3. Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних.

Для реєстрації в такому Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування надсилають до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді.

Акцизну накладну складають в одному примірнику у разі:

 • реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу та/або з акцизного складу пересувного для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального чи спирту етилового або будь-яким іншим особам - неплатникам акцизного податку;
 • ввезення/вивезення пального або спирту етилового на митну територію України / за межі митної території України (на підставі даних відповідної митної декларації).

Акцизну накладну складають у двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

 • з акцизного складу до іншого акцизного складу, зокрема через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного у разі, коли до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
 • з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
 • з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;
 • з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

 

Разом із перезавантаженням системи контролю за обігом пального СЕАРП та СЕ з 01.07.2019  р. змінено форму акцизної накладної та правила її складання.  Про всі нюанси читайте у матеріалі  газети «Інтерактивна бухгалтерія» за посиланням.

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»