Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

  • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
  • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
  • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Відповідна норма міститься в пп. 169.2.3 ПКУ. Таку ж норму (пп. «е» п. 6.3.3) містив і Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Однак судді роблять висновок, що факт реєстрації особи суб’єктом підприємницької діяльності не є підставою для відмови в застосуванні податкової соціальної пільги. Адже податкова соціальна пільга стосується не спеціального статусу суб’єкта як суб’єкта підприємницької діяльності, а наявності об’єкта оподаткування, до якого застосовується пільга (зарплата за одним місцем нарахування).

Тобто податкову соціальну пільгу застосовують до доходу найманого працівника у вигляді зарплати, який одночасно ще й зареєстрований як підприємець.

 

Постанова ВСУ від 19.11.2013 р. у справі № 21-280а13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»