Йдеться про можливість встановити гнучкий режим робочого часу, укладати трудовий договір на умовах дистанційної (надомної) роботи, а також – про дозвіл окремим категоріям працівників самостійно планувати свій робочий час. Відповідний законопроект наразі винесено для громадського обговорення на сайті Мінсоцполітики.

Так, гнучкий режим робочого часу передбачає режим роботи, відмінний від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, але відповідний встановленій нормі тривалості робочого часу. Цей режим можуть запровадити за погодженням між працівником та роботодавцем на визначений строк або безстроково, як при прийнятті на роботу, так і згодом. Застосування  гнучкого режиму не повинно тягнути за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. Пропоновані зміни до КЗпП передбачають як порядок та умови запровадження такого режиму, так і випадки, коли він неможливий.

Також Мінсоцполітики пропонує дати сторонам трудового договору можливість домовитись про виконання роботи дистанційно. Йдеться про виконання працівником роботи за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором. У тому числі – за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. Такі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

Переважне право на виконання роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу та дистанційної роботи хочуть надати батькам особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, працівникам, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, працівникам похилого віку та особам з інвалідністю.

Окрім того, керівники юридичних осіб та відокремлених підрозділів, а також інші категорії працівників, визначені колективним договором, зможуть планувати свій робочий час самостійно. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.

На думку Мінсоцполітики, перевагою гнучких форм організації праці є можливість оптимізації виконання трудових функцій в межах свого робочого місця та вивільнення часу для інших справ і відпочинку. Автори законопроекту очікують підвищення ефективності віддачі від тих годин, які працівник проводить на роботі, зменшення кількості прогулів, зниження плинності кадрів і пов’язаних з цим витрат (на оплату надурочних годин, пошук нового персоналу тощо).

Утім, можна припустити і труднощі, які принесуть ці зміни в разі їх схвалення. Принаймні – у перший період своєї дії. Адже потенційно можливі труднощі з координацією взаємозв’язків у колективі, в якому  працівники працюють в різний час. Ну а роботодавцям доведеться потурбуватися про організацію належного обліку роботи відповідних працівників, поламати голову над уникненням зловживань з боку працівників у разі відсутності належної систем обліку робочого часу.

Джерело: веб-сайт Мінсоцполітики

 

Про основні вимоги надомної праці читайте в матеріалі газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»