Для отримання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення та подає встановлений перелік документів.

Нагадаємо: раніше перелік необхідних документів визначався конкретною реабілітаційною установою, що давало підстави для певних зловживань.

Тож тепер законодавчо встановлено, що для отримання реабілітаційних послуг потрібно подати:

  • заяву про надання реабілітаційних послуг;
  • довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу  про встановлення інвалідності;
  • індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (паспорт — для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  • документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
  • рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості в районі, місті, районі в місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).

Протягом трьох робочих днів уповноважений місцевий орган інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію, надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом із копіями документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, і вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на реабілітацію.

Після закінчення курсу реабілітації установа видає отримувачу або його законному представнику довідку про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації.

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» від 11.12.2013 р. № 921.

 Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 Станом на 23.12.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»