Ні для кого не новина, що за порушення норм з регулювання обігу готівкової гривні до суб’єктів господарювання застосовують штрафні санкції. Їх розмір прописаний в  Указі Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Нагадаємо розміри цих штрафів:

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -  у  двократному  розмірі  сум  виявленої  понадлімітної  готівки за кожний день;
  • за  неоприбуткування  (неповне  та/або  несвоєчасне) оприбуткування   у   касах   готівки  -  у  п'ятикратному  розмірі  неоприбуткованої  суми;
  • за витрачання готівки з  виручки від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг)  та  інших касових  надходжень  (крім  коштів, отриманих із кас  установ  банків)  на  виплати,  що  пов'язані  з  оплатою  праці  (за  винятком  екстрених (невідкладних) обставин -  соціальних виплат громадянам), за наявності податкової заборгованості -  в  розмірі  здійснених виплат;
  • за перевищення  встановлених строків використання виданої під  звіт готівки,  а також за видачу готівкових коштів  під  звіт  без  повного звітування   щодо   раніше  виданих  коштів  -  у  розмірі  25%  виданих під звіт сум;
  • за проведення готівкових розрахунків без подання  одержувачем  коштів   платіжного   документа   (товарного  або  касового  чека,  квитанції до прибуткового ордера,  іншого  письмового  документа),  який  би  підтверджував  сплату  покупцем  готівкових коштів,  - у  розмірі сплачених коштів;
  • за використання одержаних в установі банку готівкових  коштів  не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Про необхідність скасування цього Указу бізнес просить уже давно. І нарешті це сталося. Указом Президента України від 20.06.2019 р. № 418/2019 визнали такими, що втратили чинність 61 Указ Президента України. Серед них і Указ № 436.

Джерело: Указ Президента Україги від 20.06.2019 р. № 418/2019.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»