Відповідно до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених Постановою КМУ від 31.03.1995 р. № 231 (далі — Перелік), визначено вичерпний перелік документів, необхідних для оформлення паспорта в разі тимчасового виїзду за кордон:

  • заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
  • копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
  • дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри;
  • квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Згідно з Декретом КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93 (далі — Декрет), до об’єктів справляння держмита належить, зокрема, державне мито за видачу громадянам України закордонного паспорта в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 10х17 грн.

Разом із цим у п. 27 р. І Переліку визначено розмір плати за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що становить 87 грн 15 коп.

Тож сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов’язаних із учиненням відповідачем дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта незаконно.

Постанова ВСУ від 03.12.2013 р. у справі № 21-416а13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»