Уряд вніс зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою КМУ від 27.01.1995 р. № 59. Йдеться про надання частини надр для розробки родовищ корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з таким видобуванням. Зміни набудуть чинності вже з дня офіційного опублікування урядової постанови.

Так, установили, що рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання документів. Дозволили зміну меж між суміжними гірничодобувними об’єктами, які належать одному користувачу надр. Проект щодо цього органи влади погоджують і затверджують протягом 21 дня.

Суб’єктів надання гірничих відводів і органи держгірнагляду зобов’язали розміщувати на своїх сайтах інформаційні картки з визначення порядку та строків розгляду проектів гірничих відводів.

Серед інших новацій – можливість надіслати акт і проект гірничого відводу заявнику через поштове відправлення.

Джерело: постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів» від 12.06.2019 р. № 500.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»