Податківці пояснили, в якій формі, якою мовою та в якій валюті оформляти акт виконаних робіт у ЗЕД.

Однією з обов'язкових умов при здійсненні ЗЕД є наявність документа, який складають безпосередньо після виконання (надання) конкретних робіт (послуг). У більшості випадків - це акт виконаних робіт (наданих послуг). Форма акта виконаних робіт (наданих послуг) стандартна. Але суб'єкт господарювання може розробити особисто зручний для застосування бланк акта, який повинен відповідати вимогам Закону про бухоблік.

Нагадаємо: первинні облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як правило, акт про надання послуг у сфері ЗЕД оформляють двома мовами - українською та мовою країни нерезидента (або англійською).

При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), які склали іноземною мовою, слід перекласти на українську мову. Переклад засвідчують підписом особи, яка здійснила переклад, а справжність підпису перекладача засвідчує нотаріус.

Акт виконаних робіт (наданих послуг) складають у валюті, в якій мають здійснювати розрахунки відповідно до контракту, та одночасно в національній валюті.

Аби відобразити операції в іноземній валюті у валюті звітності потрібно її вартість перерахувати із застосуванням валютного курсу, встановленого НБУ на дату оформлення акта виконаних робіт.

Джерело: роз’яснення з категорії 114.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»