Уряд перейшов до практичних кроків задля припинення дії міжнародних договорів з економічних питань, укладених в рамках СНД. Про це свідчить прийнята постанова КМУ «Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав» від 22.05.2019 р. № 415.

Україна виходить із:

1. Протоколу про уніфікації підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчиненого 15 травня 1992 року в м. Ташкент. Угода поширювалася на податки з прибутків  і  майна  або  частини  загального  прибутку  або  загального  майна,  стягнутого  відповідно до законодавства кожної з договірних  держав  незалежно  від методу їх стягування.

2. Угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, вчиненої 04 червня 1999 року в м. Мінськ. Предметом цієї угоди було співробітництво і взаємна допомога компетентних органів сторін з питань дотримання податкового законодавства та боротьби з порушеннями в цій сфері.

3. Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами, вчиненої 3 червня 2005 року в м. Тбілісі. Сторони відповідно до цієї угоди, національного законодавства  і    міжнародних    зобов'язань   здійснювали  співробітництво   у  запобіганні, виявленні, припиненні і розкритті податкових злочинів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»