При звільнені працівника у зв’язку з прогулом (п. 4 ч. 1 ст. 40  КЗпП) днем звільнення має бути останній день роботи працівника, перед днем коли він вчинив прогул. Але це за умови, що після його вчинення працівник більше не виходив на роботу. Відповідне роз’яснення наведене у листі Мінсоцполітики від 22.04.2019 р. № 82/0/22-19/133.

Окрім того, фахівці Мінсоцполітики нагадали, зокрема, таке.

Звільнення за прогул без поважних причин є заходом стягнення за порушення трудової дисципліни. Застосовуючи його, слід додержуватися встановлених законодавством про працю вимог щодо порядку застосування дисциплінарних стягнень (ст. 149 КЗпП).

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 149 КЗпП власник або уповноважений ним орган до застосування дисциплінарного стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Цей обов'язок роботодавця може бути визнано виконаним, якщо працівник надав необхідні пояснення або відмовився їх надавати, про що складається відповідний акт.

Згідно із ст. 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ч. 1 ст. 43 КЗпП).

Відповідно до ч. 8 ст. 43 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

 

Роботодавцям може бути цікавим матеріал «Відпускні за невідпрацьований час у разі звільнення: розрахунок, облік, оподаткування» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»