Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання необхідної  інформації для виконання покладених на ДФС функцій (п. 73.3 ПКУ).

Запит підписується керівником контролюючого органу.

У запиті має бути:

  • підстава для надіслання запиту відповідно до п. 73.3 ПКУ, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;
  • перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
  • печатку контролюючого органу.

Загальний строк надання інформації на запит– 15 р. д. з дня, що настає за днем отримання запиту.

Документальне підтвердження цієї інформації може бути надано в електронному або паперовому вигляді  ( на вибір платника податків)

Звертаємо увагу!

Отримавши запит, перш за все ретельно вивчіть його текст та перевірте чи дотримані вимоги п. 73.3 ПКУ. Якщо запит складено з порушеннями, то платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на нього.

Але навіть якщо буде виявлено, що запит складено із порушеннями, рекомендуємо все-таки надати на нього відповідь, обґрунтувавши в ній підстави для ненадання інформації на запит. 

Якщо ігнорування запиту податкова може розцінити як ненадання відповіді на не належним чином оформлений запит та вважатиме, що є всі законні підстави для проведення документальної позапланової перевірки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»