Нацкомфінпослуг затвердила Методику визначення ціни страхового тарифу, якою встановлюється порядок визначення ціни страхового тарифу в контрольованих операціях та поширюється на юридичних осіб, які відповідно до законодавства є страховиками-резидентами.

Так, під час укладення договорів за видами обов’язкового страхування, крім обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі — автоцивілка), страховики застосовують страховий тариф у межах максимальних розмірів страхових тарифів або згідно з методикою актуарних розрахунків, установлених КМУ для відповідного виду обов’язкового страхування.

Під час укладення договорів автоцивілки розмір страхового платежу (внеску, премії) установлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень відповідних коригуючих коефіцієнтів. Під час укладення договорів міжнародної автоцивілки страховики застосовують єдині розміри страхових платежів, установлені Моторним (транспортним) страховим бюро України для своїх повних членів, у межах максимальних розмірів страхових платежів, установлених КМУ.

Окрім того, методикою визначено, що під час укладення договорів за видами добровільного страхування страховики застосовують страховий тариф, обчислений актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу (брутто-тариф) визначається в договорі страхування за згодою сторін і складається з нетто-тарифу (частина страхового тарифу, призначена для забезпечення поточних виплат страхового відшкодування за договором страхування) та навантаження (частина страхового тарифу у відсотках, призначена для покриття витрат на ведення страхової справи).

Визначення ціни страхового тарифу в контрольованій операції (крім операцій з перестрахування) здійснюється страховиком методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). Метод базується на порівнянні страхового тарифу, застосованого страховиком під час контрольованої операції, із діапазоном розмірів страхових тарифів, застосованих за договорами страхування, укладеними цим страховиком із непов’язаними з ним особами.

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Методики визначення ціни страхового тарифу» від 28.11.2013 р. № 4370.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до опублікування в «Офіційному віснику України» за 30.12.2013 р № 99

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»