Прибутківці, які ведуть бухоблік за МСБО-МСФЗ не повинні враховувати амортизацію об'єктів ОЗ, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток, Мінфін  (лист від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170).

На думку відомства це пов'язано із тим, що період перебування ОЗ на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні та консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого ОЗ.

Автори листа також зауважили, що застосування іншого порядку нарахування амортизації ОЗ призводить до виникнення тимчасової податкової різниці, яка  підлягає вирахуванню у майбутніх звітних періодах відповідно до П(С)БО 17.

Від себе додамо: ПКУ не передбачає обов'язку припиняти МСФЗ-амортизацію для цілей податку на прибуток. Однак, зважаючи на вказівку Мінфіну, податківці вже готуються застосовувати практику "зняття" амортизації ОЗ у вищеперелічених випадках (лист ДФС від 15.05.2019 р. № 15340/7/99-99-15-02-02-17).

Довідково: за правилами МСФЗ амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

При цьому  припиняють амортизацію на одну з двох дат, яка відбувається раніше:

  • на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або
  • на дату, з якої припиняють визнання активу.

Амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.

Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва (п. 55 МСБО 16).

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "ДФСУ роз'яснює: МСФЗшники не мають права на податкову амортизацію поліпшуваних або законсервованих ОЗ" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»