Суд став на сторону Держпраці у спорі щодо допуску до роботи без укладення трудового договору.

У цій справі підприємство оскаржило штраф, накладений обласним Управлінням Держпраці у розмірі 111690 грн. Приводом для такої санкції стало те, що за наслідками інспекційного відвідування виявили укладений підприємством з фізособою ЦПД на надання послуг. А з актів виконаних робіт слідувало, що фізособа займалася підготовкою та розробкою нормативних документів з охорони праці, підготовкою та погодженням Декларації відповідності і матеріально технічної бази по виконанню робіт підвищеної небезпеки, систематичним контролем за станом охорони праці на робочих місцях, тощо. З цього посадовці Держпраці зробили висновок, що відповідні правовідносини є трудовими відносинами, які не оформлені належним чином.

Суд апеляційної інстанції погодився з органом держнагляду, оскільки з наказів по підприємству слідувало, що фізособа, найнята за ЦПД фактично виконує обов’язки інженера з охорони праці, а також виконує накази директора підприємства. Її праця здійснюється в межах діяльності підприємства з систематичним виконанням трудових функцій та дотриманням трудової дисципліни. Відповідно правовідносини з такою фізособою є по суті трудовими, але вони не оформлені належним чином, а саме – працівник допущений до роботи без укладання трудового договору.

Як наголосили в судовій постанові, основною ознакою, що відрізняє цивільні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За ЦПД процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за ЦПД, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, хоча і може бути з ними ознайомлений, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Таким чином, за трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом ЦПД є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

Суд апеляційної інстанції постановив, що обов’язки інженера з охорони праці можна виконувати лише перебуваючи у трудових відносинах з підприємством. Отже, обов'язковою умовою використання відповідної праці особи є укладення з нею трудового договору та направлення повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»