В ДРС розглянули пакет законодавчих ініціатив, що спрямовані на наділення підприємців реальними інструментами протидії порушенням та зловживанням посадових осіб у дозвільній системі, сфері державного нагляду (контролю) та в системі надання адміністративних послуг.

Прийняття цих законопроектів № 7326 від 20.11.2017 р. та № 7373 від 7.12.2017 р. дасть можливість притягувати до відповідальності держслужбовців за порушення при здійсненні заходів державного нагляду та при видачі дозвільних документів впродовж двох років з дня їх вчинення, а не трьох місяців, як це є зараз. Це підвищить рівень дисциплінованості посадових осіб, а також збільшить рівень прозорості у взаємовідносинах контролюючих та дозвільних органів з бізнесом.

Ці законопроекти спрямовані на захист прав підприємців при взаємодії з органами влади.

Також, прийняття проектів Законів №№ 7326, 7373:

  • забезпечить узгодження видів і складів адміністративних правопорушень з чинними нормами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності";
  • підвищить рівень дисциплінованості посадових осіб органів державного нагляду (контролю) і дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень та створить ефективний механізм запобігання правопорушенням;
  • сприятиме прозорим взаємовідносинам між органами державного нагляду (контролю), дозвільними органами та суб’єктами господарювання.

 

Чи відповідає новий головний бухгалтер за порушення та помилки, допущені попередником, дізнайтесь із матеріалу газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»