На офіційному сайті Мінфіну розміщено проект наказу, яким відповідно до пп. 229.1.8 та п. 230.1.1 ПКУ, а також Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового, затвердженого постановою КМУ від 09.10. 2013 р. № 806, пропонується затвердити:

  • структуру Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників виробленого спирту етилового (далі – Реєстр);
  • форму електронного документа про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту етилового на акцизному складі та/або щодо фактичного обсягу отриманого спирту етилового та обсягу продукції, виробленої з його використанням суб’єктом господарювання, який використовує його для виробництва продукції, визначеної у пп.пп. «д» – «ж» пп. 229.1.1 ПКУ, для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників виробленого спирту етилового.

Зокрема, згідно з оприлюдненим проектом Реєстр містить:

1) податкову інформацію про розпорядників акцизних складів, суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції, зокрема зазначаються найменування суб’єкта господарювання та його реєстраційні дані, юридична адреса, адреса місця провадження діяльності та місця зберігання спирту етилового, номер та термін дії ліцензії на виробництво спирту етилового (для розпорядників акцизних складів);

2) інформацію про назву, модель, місце встановлення (розташування) витратомірів спирту, витратомірів продукції, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відповідність таких витратомірів вимогам законодавства, наявність позитивного результату повірки або оцінки відповідності, проведеної відповідно до законодавства, про дату встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратомірів спирту, витратомірів продукції, відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);

3) інформацію про види продукції, що обліковуються витратомірами спирту та витратомірами продукції;

4) інформацію про щодобові показники витратомірів, а також дані про фактичні обсяги обігу спирту етилового та вмісту денатуруючих добавок в ньому, виробництво окремих видів продукції;

5) інформацію про обсяги залишків спирту в місцях зберігання, у тому числі який знаходиться в тарі, упаковці;

6) інформацію про дні, в які акцизний склад не працює, скоригований показник фактичного обсягу відвантаженого спирту етилового та його залишків з урахуванням встановлених норм природних втрат під час його зберігання та транспортування.

 

Виробникам спирту етилового цікавим може бути матеріал «Акцизний податок, адміністрування реалізації пального та спирту етилового» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»