У разі самостійного виявлення помилок у раніше поданій податковій декларації платник податків зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації.

Водночас додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною. Так, фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток, є додатком до декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Тому, постає запитання: чи необхідно подавати разом з уточнюючою декларацією з податку на прибуток додатки (фінзвітність), в яких не були виявлені помилки?

Ось що на це відповіли податківці.

Якщо виправлення помилок впливає на дохід і фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, та як наслідок на показник об’єкта оподаткування податком на прибуток, то платник податків здійснює виправлення показників податкової декларації з податку на прибуток шляхом подання або уточнюючого розрахунку, або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період за чинною на день їх подання формою.

При цьому також здійснюється уточнення фінансової звітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Платник податку може повторно не подавати додатки до такої уточнюючої декларації та фінансову звітність за умови, що показники відповідних рядків декларації та фінансової звітності, які були подані з декларацією за відповідні звітні (податкові) періоди, що уточнюються, не підлягають виправленню.

Див. ІПК ДФСУ від 22.04.2019 р.  № 1731/6/99-99-15-02-01-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»