Контроль за наявністю поданих додатків форм фінансової звітності до "прибуткової" декларації (Звіту неприбутківця) здійснюється ДФС серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінзвітності за відповідний звітний період (періоди).

Нагадаємо: проміжна фінзвітність (за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у п. 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року (абз. 1 п. 5 Порядку № 419).

Банки подають фінзвітність, консолідовану фінзвітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Нацбанку в установленому ним порядку (п. 2 Порядку № 419).

Зважаючи на це у ДФС запевнили, що "прибуткова" декларація або Звіт неприбутківця вважаються прийнятими, якщо фінзвітність, як додаток до них, подана в електронному вигляді до органів ДФС раніше, ніж така декларація або Звіт з різницею в один день/місяць.

Див. роз'яснення з категорії 102.23.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Нульова декларація з податку на прибуток – чи подавати?" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»