У разі прийняття суб'єктом державного сектору рішення про проведення переоцінки об'єктів основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку необхідно визначати:

  • справедливу вартість таких об'єктів відповідно до чинного законодавства;
  • індекс переоцінки за нормативно-правовими актами, які регулюють питання бухгалтерського обліку.

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Облік сум дооцінки (уцінки) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів у межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату ведеться на субрахунку 5311 "Дооцінка (уцінка) необоротних активів".

Див. лист Мінфіну від 05.03.2019 р.  № 35220-01-2/6368.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Придбання основних засобів за рахунок субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»