Загальновідомо, що навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді (абз. 8 п. 3.1 розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (далі - Порядок)

Реквізити, передбачені, зокрема, абз. 8 п. 3.1 розд. III Порядку, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників і тільки для першої порції податкового розрахунку. Про це відзначено в роз’яснені з категорії 103.25 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Однак до кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами (абз. 4 п. 3.3 розд. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»