Після реорганізації виділене підприємство отримало основні засоби як внесок до статутного капіталу. Як такі основні засоби амортизувати в податково-прибутковому обліку?

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб (п. 1 ст. 109 Цивільного кодексу України).

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Так, згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Згідно з положеннями пп. 138.3.1 ПКУ податковій амортизації у підприємства, яке виділилось, підлягає залишкова вартість переданих йому по розподільчому балансу основних засобів, визначена згідно з вимогами пп. 14.1.9 ПКУ, за умови їх використання в господарській діяльності.

Див. ІПК ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1853/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»