Нещодавно ВС/КАС виніс рішення в якому визначив що відсутність печатки органу ДФС на запиті про надання інформації є підставою не надавати запитувану інформацію. Про це йдеться в постанові від 26.02.2019 р. № 826/9082/15.

Так, згідно норм п. 73.3 ПКУ, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити:

1) підстави для надіслання запиту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

У даній справі на адресу підприємства надійшов запит органу ДФС про надання інформації щодо його господарської діяльності. Однак підприємство повідомило податковий орган про неможливість надати затребувані інформацію та документи, оскільки запит відповідача оформлено з порушенням п. 73.3 ПКУ, а саме не містить печатки податкового органу. Така відмова стала підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки згаданого підприємства.

КАС погодився з позицією про незаконність наказу про проведення перевірки та скасував його. КАС вказав, що посилання контролюючого органу, які фактично були взяті до уваги судами попередніх інстанцій при прийнятті оскаржуваних судових рішень, про те, що недоліки допущені відповідачем в оформлені письмового запиту не можуть бути самостійною підставою для визнання дій щодо направлення такого запиту платнику податків протиправними та спричинити його недійсність, з урахуванням того, що такий запит надруковано на офіційному бланку податкового органу, з датою та вихідним номером, суд вважає необґрунтованими, оскільки податковим органом при оформленні спірного запиту було порушено пряму вказівку визначену ПКУ щодо його оформлення. Відсутність печатки на письмовому запиті направленому контролюючим органом на адресу позивача неможна віднести до недоліків, випадково допущених при їх оформленні.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»