У формі № 1ДФ відображають суми доходів фактично нарахованих та виплачених платнику податку у відповідному періоді.

Водночас роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 ПКУ)

Результати перерахунку, зокрема по нарахованих доходах та ПДФО, відображаються у звітності ф. № 1ДФ того періоду, в якому було проведено такий перерахунок.

При цьому, якщо за результатами проведення перерахунку платнику податку по нарахованих сумах доходів та податку виникає від’ємне значення, то у ф. № 1ДФ у рядках 3 «Сума нарахованого доходу» та За «Сума виплаченого доходу», 4 «Сума нарахованого податку» та 4а «Сума перерахованого податку» проставляється сума надміру нарахованого доходу та утриманого податку зі знаком «мінус» та за відповідною ознакою доходу.

У випадках якщо податковим агентом по окремому платнику податку було перераховано (сплачено) ПДФО більше, ніж підлягало перерахуванню і ця сума була відображена в ф. № 1ДФ у попередніх періодах, то в звітності майбутніх періодів графа 4 може дорівнювати нулю.

Див. ІПК ДФС від 15.04.2019 р. № 1594/6/99-99-13-03-02-15/ІПК.

 

Основні правила заповнення форми № 1ДФ висвітлено в матеріалах теми тижня «Форма № 1ДФ» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»