Платник ПДВ здійснює постачання (у т. ч. оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення. Відповідно до п. 44 підрозділу 2 р. XX ПКУ за такими операціями дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту визначають за касовим методом. На яку дату складати податкову накладну? Що буде з податковим кредитом, якщо у полі «Зведена податкова накладна» не проставлено код ознаки?

У разі отримання платником податку, який відповідно до п. 44 підрозділу 2 р. XX ПКУ застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань, коштів від покупців товарів/послуг, таким платником податку може бути складена або податкова накладна в загальному порядку — на дату отримання таких коштів, або зведена податкова накладна — не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано такі кошти, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця. Складання податкової накладної на іншу дату ніж та, що визначена згідно з нормами ПКУ як дата виникнення податкових зобов’язань, є таким, що суперечить нормам ПКУ.

У разі неправильного зазначення у податковій накладній, складеній на дату отримання коштів, номенклатури/ціни/вартості товарів/послуг, такі помилки мають бути виправлені шляхом складання розрахунку коригування до такої податкової накладної відповідно до п. 192.1 ПКУ.

Щодо віднесення сум ПДВ до податкового кредиту. У разі, якщо платником податку при складанні зведеної податкової накладної у полі «Зведена податкова накладна» не проставлено код ознаки, то така податкова накладна не відповідає суті здійсненої операції, за якою вона складена, та первинним (бухгалтерським) документам.

Для виправлення такої помилки платнику ПДВ — постачальнику товарів/послуг необхідно скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому вивести в нуль її показники, та на дату виникнення податкових зобов’язань скласти правильну податкову накладну із зазначенням відповідного коду ознаки в полі «Зведена податкова накладна» і зареєструвати її в ЄРПН. Така правильно складена податкова накладна після її реєстрації в ЄРПН постачальником є підставою для включення покупцем сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

Водночас платники податку самостійно врегульовують господарські правовідносини зі своїми контрагентами, у тому числі ті, що стосуються питань складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за здійсненими операціями.

Див. ІПК ДФСУ від 18.04.2019 р. № 1671/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Про порядок складання і реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до них читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Податкова накладна».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»