Податківці роз’яснили: у разі обрання платником податку ведення Книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги обліку, на титульному аркуші якої зазначаються: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, податкова адреса.

Книга обліку прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга обліку засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою (пп. 2 п. 3 Порядку № 579).

У разі реєстрації нової Книги обліку протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга обліку залишається у платника податку.

Книга обліку зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Отже, не потрібно реєструвати нову Книгу обліку, якщо ФОП, яка змінює систему оподаткування із загальної на спрощену, має зареєстровану у контролюючому органі Книгу обліку, що зберігається у нього протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис та яка не анульована та/або не закінчена.

Роз’яснення з категорії 107.07 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

 

Практичні випадки із життя єдинників під час переходу з групи в групу, можете розглянути в матеріалі газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»