За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Договір про управління майном не призводить до переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном. При цьому вигоди від майна, що передане з управління, належать установникові управління.

Що в цьому випадку з ПДВ?

Операція з передачі установником управління управителю майна в управління не оподатковується ПДВ, оскільки не відбувається переходу права власності на таке майно. Тимчасом норми п. 198.5 ПКУ за такою операцією не застосовуються.

Операція з передачі управителем установнику управління товарів/послуг у межах договору управління майном (результатів управління таким майном) для управителя — платника ПДВ є об’єктом оподаткування, база оподаткування за яким визначається відповідно до п. 189.4 ПКУ.

При цьому якщо управителем передаються установнику управління грошові кошти як результат управління майном, така операція не є операцією з постачання товарів/послуг та ПДВ не оподатковується.

Операція з надання послуги по управлінню майном, яка здійснюється управителем — платником ПДВ за плату (винагороду) та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за основною ставкою).

Враховуючи, що відповідно договору управитель, крім винагороди, має право на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном, то таке відшкодування за своєю суттю є компенсацією з окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з управління майном.

Таким чином, відображення у податковій звітності з податку на додану вартість операцій по отриманню управителем винагороди в межах договору управління майном, відшкодування витрат, здійснених у зв’язку з управлінням майном, здійснюється відповідно до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, як операція з поставки послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах.

Див. ІПК ДФСУ від 18.04.2019 р. № 1692/ІПК/11-28-12-01-13.

Більше про визначення об’єктыв обкладання ПДВ читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Об’єкти обкладання ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»