Суть справи. В одній із справ Верховний суд розглянув випадок коли більшість документів між сторонами були підписані шляхом проставлення факсиміле, що як зазначає одна із сторін спору, є усталеною практикою, яка склалась між сторонами договору про надання послуг. Причому письмової домовленості про використання факсиміле між сторонами не було.

Позиція суду. ВС звернув увагу, що використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису допускається у випадках, встановлених законом або за письмовою згодою сторін у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 ЦКУ).

Таким чином для застосування факсимільного підпису для оформлення правочинів, вчинення інших господарських операцій, необхідна письмова згода сторін, яка може виражатись, зокрема, в укладеній між сторонами письмовій угоді, в якій погоджується використання факсиміле і зразки справжнього та факсимільного підписів посадових осіб або представників сторін договору чи іншого документу.

Саме таким способом, на думку суддів, закріплюється юридична сила факсиміле як особистого підпису, а засвідчені ним документи вважатимуться укладеними відповідно до вимог законодавства.

Див. постанову ВС/КГС від 19.04.2018 р. у справі № 910/4050/17.

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Неістотні недоліки в первинці не стануть перешкодою для невизнання госпоперації" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".                                     

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»