На сайті ВРУ оприлюднено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів

Проектом Закону з метою удосконалення законодавства пропонується в сфері державного ринкового нагляду не поширювати дію Закону України «Про засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності» на держаний ринковий нагляд. Це зумовлено суттєвою відмінністю в підходах та організації наглядової діяльності. Предметом рамкового закону України у сфері контролю (нагляду) є сам суб’єкт господарювання та його діяльність у своїй цілісності. Плани перевірок складаються на суб’єктів господарювання в залежності від ступеня ризику, що становить їх діяльність.

Предметом ринкового нагляду є не суб’єкт господарювання, а продукція, яку він виготовив або реалізує, і то не вся продукція, а лише окремі її види. Тому перевіряється не сам суб’єкт та його діяльність у своїй цілісності, а лише деяка продукція, яку він виробив або реалізує. Відповідно, секторальні плани ринкового нагляду складаються не на суб’єктів господарювання, а на види продукції, яка становить підвищений ступінь ризику. Ступені ризику ж встановлюються при плануванні не для суб’єктів господарювання, а для продукції.

Значні проблеми при правозастосуванні виникли і з нормою про попередження за 10 днів про проведення перевірки. Дуже часто мали місце випадки, коли у день перевірки відповідні приміщення були зачинені на санітарний день або у торговельних приміщеннях була повністю прибрана продукція, що має становити предмет перевірки. Наступного дня все знову працювало і продукція знову пропонувалася для купівлі споживачам. Досвід інших країн (наприклад, Болгарії) також свідчить про недоцільність норми про попередження, при чому бізнес там вдавався до таких самих методів уникнення перевірки, як і в Україні.

З метою уникнення плутанини та неузгодженостей у підходах та принципах пропонується розмежувати ці два типи нагляду та передбачити у єдиному нормативно-правовому акті – Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» – відповідні системно-адміністративні положення (права та обов’язки суб'єктів господарювання; повноваження та порядок діяльності органів ринкового нагляду, права та обов'язки їх посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд; порядок проведення перевірок характеристик продукції; порядок оформлення розпорядчих документів у сфері державного ринкового нагляду; порядок відбору зразків продукції і проведення їх експертизи тощо).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»