Датою виникнення податкових зобов’язань із ПДВ у виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами) (п. 187.9 ПКУ).

Водночас довгостроковий договір (контракт) — це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг із довготривалим (понад один рік) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Тобто договір не може бути визнаний довгостроковим у розумінні п. 187.9 ПКУ в тому разі, якщо в договорі та/або у складеній до нього проектно-кошторисній документації буде прямо зазначено про поетапне здавання робіт чи надання послуг.

Приміром, відповідно до договору будівельного підряду строк дії договору — до 31.12.2019, а в частині зобов’язань — до повного їх виконання.

Договором передбачається, що роботи виконуються генпідрядником власними інструментами, устаткуванням, обладнанням та із його матеріалів. Генпідрядник несе відповідальність за поставлене та змонтоване на об’єкті обладнання та за матеріали, що були використані ним для виконання робіт, а також за їх випадкову втрату, руйнування та пошкодження до моменту підписання сторонами Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Згідно з договором підряду, замовник щомісяця на підставі Актів виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3), наданих не пізніше певного числа звітного місяця, перераховує генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи за наявності коштів на рахунку фінансування об’єкта.

У разі наявності коштів на рахунку фінансування на момент оплати за об’єктом договором передбачене перерахування генпідряднику авансу в розмірі не більш як 30% від вартості всього обсягу робіт.

Після одержання авансу генпідрядник зобов’язується виконати роботи та надати Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) на закриття суми авансу.

Указане свідчить про необхідність підтвердження проміжними Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) використання коштів, отриманих як попередня оплата, а також можливість здійснення замовником проміжних платежів за виконання робіт після підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3), проте вказане не свідчить про поетапне здавання робіт.

Отже, такий договір підряду є довгостроковим договором в розумінні п. 187.9 ПКУ.

Див. ІПК ГУ ДФС у Черкаській області від 05.04.2019 р. № 1480/ІПК/23-00-12-0119.

 

Більше про правила визнання податкових зобов’язань з ПДВ читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Податкові зобов’язання» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»