Мінсоцполітики надало деякі роз’яснення щодо оплати часу відпустки керівника комунального підприємства у ситуації, коли мало місце збільшення його посадового окладу (лист від 22.03.2019 р. № 383/0/206-19).

Передусім фахівці Мінсоцполітики з посиланням на норми постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 р. № 859 підкреслили, що розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. Водночас при визначенні посадового окладу керівника комунального підприємства необхідно враховувати мінімальний оклад (тарифну ставку) основної професії згідно із штатним розписом підприємства.

Тому у разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника основної професії вносяться зміни до контракту щодо збільшення посадового окладу керівника комунального підприємства.

Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки, в тому числі і керівнику комунального підприємства, то воно проводиться згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Відповідно до п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт підвищення.

Коефіцієнт підвищення, на який необхідно провести коригування виплат, визначається шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

Водночас ч. 3 п. 10 Порядку № 100 передбачено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

 

Увазі роботодавців пропонуємо матеріал «Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»