У разі перевищення мінімальної бази оподаткування, визначеної згідно з п. 188.1 і п. 189.1 ПКУ, над фактичною ціною поставки товарів/послуг або у разі нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ платник ПДВ може скласти зведену податкову накладну. Який порядок заповнення розрахунку коригування до таких зведених податкових накладних?

РК до зведеної ПН, складеної на перевищення мінбази оподаткування над фактичною ціною постачання товарів/послуг

Розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, у т.ч. у разі коригування всієї суми перевищення, складається з урахуванням таких особливостей:

  • у заголовній частині розрахунку коригування до зведеної податкової накладної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» зазначається код ознаки «3»;
  • у розрахунку коригування, складеному починаючи з 01.12.2018 до податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується код ознаки «3» (позначка «Х» не проставляється);
  • у розділі Б табличної частини розрахунку коригування у випадку збільшення (зменшення) суми перевищення одним рядком зі знаком «-» зазначаються показники граф податкової накладної, які підлягають коригуванню. При цьому у графі 1 вказується номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується;
  • другим рядком розрахунку коригування до такої податкової накладної платник податку зазначає виправлені показники, при цьому у графі 1 вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було у податковій накладній, що коригується;
  • у графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування «203» — «Коригування податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 Кодексу».

У випадку, якщо внаслідок коригування сума перевищення бази оподаткування над фактичною ціною визначається такою, що дорівнює нулю, у розрахунку коригування заповнюється один рядок зі знаком «-» та зазначається код причини коригування «203» — «Коригування податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 Кодексу».

РК до зведеної ПН, складеної згідно з п. 198.5 ПКУ

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пп. «г» п. 198.5 ПКУ, платник податку починає в подальшому використовувати товари/послуги в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності або виявляє помилку у такій зведеній податковій накладній, такий платник може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «-» в тих графах, заповнення яких передбачено, зазначити дані тих рядків податкової накладної, показники яких змінюються. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої податкової накладної платник податку зазначає правильні показники. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.

У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування «201» — «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу».

В обох розглянутих вище ситуаціях рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному зі знаком «-» та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, та наводиться однакова причина коригування.

У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПКУ, до яких проводиться коригування.

При цьому слід зазначити, що у розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (у цьому випадку код ознаки «1», позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Див. ІПК ДФСУ від 05.04.2019 р. № 1473/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Про порядок складання і реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до них читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Податкова накладна».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»