ГУ ДФС в м. Києві нагадує, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Статтею 11 Закону № 996 встановлено загальні вимоги до фінзвітності, зокрема порядок та строки поданн Звіту про управління визначаються Кабміном, для банків – НБУ.

Звіт про управління подається разом з фінзвітністю та консолідованою фінзвітністю в порядку та строки, встановлені законом. Від подання Звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати в Звіті про управління не фінансову інформацію (п. 7 ст. 11 Закону № 996).

Підприємство, що складає Звіт про управління, разом із фінзвітністю повинно його оприлюднювати.

У формі Декларації з податку на прибуток, передбачено відображення наступних форм фінзвітності, як додатка "Ф3" до Декларації, у яких проставляється позначка щодо наявності поданих до Декларації форм фін звітності:

  • Баланс (звіт про фінансовий стан);
  • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Звіт про власний капітал;
  • Примітки до річної фінансової звітності;
  • Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);
  • Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінзвітності, поданої разом з Декларацією.

Враховуючи вищезазначене, Звіт про управління не є складовою фінзвітності і, відповідно, обов’язку подання його до контролюючих органів разом з Декларацією законодавством не визначено.

Оскільки разом з Декларацією Звіт про управління не подається, то і штрафні санкції за не подання нормами ПКУ не передбачено.

Індивідуальна податкова консультація від 05.04.2019 р.  № 1451/ІПК/26-15-12-03-11.

 

Розглянути, що це за Звіт про управління, хто його має складати, коли та куди подавати і яку інформацію потрібно в ньому розкрити, можна в  матеріалі газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»