ДФС звернулася до Мінфіну з проханням роз’яснити порядок відображення в бухобліку нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі, коли контракт на постачання послуг укладено в період дії пільги з ПДВ (операції звільнені від оподаткування), але при цьому у ньому передбачено, що оплачувана нерезидентом ставка плати за послугу включає всі податки та збори, у тому числі ПДВ.

Ось що стосовно цього зазначив Мінфін.

Відповідно до пп. 1.1 і пп. 1.2 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну України від 01.07.1997 р. № 141 (даліІнструкція № 141) суми податкових зобов’язань з ПДВ відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість» у кореспонденції з дебетом:

  • рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи» у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало;
  • субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці (передачі, виконанню).

Включення до собівартості реалізованих послуг суми податкового зобов’язання з ПДВ не відповідає вимогам пп. 1.3 Інструкції № 141.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами».

За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Ураховуючи зазначене, сума нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ відображається у складі кредиторської заборгованості підприємства.

Див. лист Мінфіну України від 18.03.2019 р. № 35210-06-5/7548.

 

У сервісі «Інтерактивна бухгалтерія» бухобліку ПДВ ми присвятили матеріали «Довідник з обліку ПДВ. Частина 1» і «Довідник з бухобліку ПДВ (Частина 2)».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»