Товариство, яке є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%, здійснило переоцінку власних нежитлових приміщень — основних засобів до справедливої вартості на дату балансу.

Чи враховується в доходах єдинника сума дооцінки основного засобу?

Доходом (об’єктом оподаткування) юридичної особи — платника єдиного податку 3 групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ (пп. 2 п. 292.1 ПКУ).

Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів у грошовій формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

У разі дооцінки основного засобу не відбувається надходження коштів та безоплатного отримання товарів.

Дохід обліковується згідно з національними П(С)БО та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну з питань бухгалтерського обліку.

Платники єдиного податку 3 групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2 і пп. 44.3 ПКУ.

Згідно п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» юридичні особи, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Враховуючи зазначене, сума дооцінки основного засобу до справедливої вартості не враховується при визначенні доходу юридичної особи — платника єдиного податку 3 групи.

Див. ІПК ДФСУ від 03.04.2019 р. № 1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

Що єдинники включають до складу доходу, і що туди не входить, як обчислити останній і коли необхідно визнати дохід — ми розглянули в матеріалі «Доходи єдинників груп 1–3: визначення, склад, дата визнання та облік» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»