Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику в строк і в порядку, які встановлено договором. Якщо договором не встановлено строк повернення позики або цей строк визначено моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів із дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Тобто якщо термін не зазначено або визначено моментом пред’явлення вимоги — позичальникові надається тридцятиденний термін для виконання зобов’язання із дня пред’явлення вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Нагадаємо: перебіг позовної давності починається із дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила. При цьому порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін. За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається із закінченням терміну виконання.

За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначено або визначено моментом вимоги, перебіг позовної давності починається з дня, коли в кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається із закінченням цього строку. При цьому перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний його початок ( ст. 253 ЦКУ).

Лист Мін’юсту «Щодо початку перебігу позовної давності та притягнення до матеріальної відповідальності» від 25.10.2013 р. № Т-15014/8.1

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»