НБУ відкоригував норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, у ньому з’явилося визначення «компанія-оболонка» – юридична особа-нерезидент, яка не здійснює фактичної господарської діяльності в країні реєстрації (відсутні достатні активи та/або працівники для здійснення відповідного виду господарської діяльності) та/або структура власності якої не дозволяє встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Банк із метою недопущення використання своїх послуг для відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом в Україні та за її межами з використанням компаній-оболонок, та підтвердження того, що юридична особа – нерезидент не є компанією-оболонкою, зобов’язаний із урахуванням ризик-орієнтованих підходів проаналізувати документи та/або інформацію:

1) що роз`яснюють(є) суть господарської діяльності юридичної особи – нерезидента;

2) про фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом – юридичною особою-нерезидентом та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;

3) що підтверджують(є) фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;

4) що підтверджують(є) ведення господарської діяльності основними контрагентами юридичної особи-нерезидента;

5) що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою-нерезидентом;

6) що підтверджують(є) найм юридичною особою-нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов’язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов’язків виду діяльності юридичної особи-нерезидента, обсягам його фінансових операцій;

7) що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою – нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).

Постанова Правління НБУ від 02.04.2019 р.  № 58.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»