Платник податку - інвестор, який здійснює облік фінансових інвестицій в інститут спільного інвестування за методом участі в капіталі, не здійснює коригування (зменшення) фінрезультату до оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до пп.140.4.1 ПКУ на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, що відображаються в бухобліку збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Відповідного висновку доходить Мінфін у листі від 06.03.2019 р. № 11210-09-5/6621. Запит до міністерства направила ДФС.

Так, різниці щодо доходів при здійсненні операцій з фінансовими інвестиціями, запроваджені у пп. 140.4.1 ПКУ, визначають, що фінрезультат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування).

Ідеологією запровадження зазначених різниць є необхідність, з одного боку, зменшення податкового навантаження на платника податку - інвестора, який, не одержуючи грошових коштів, збільшує відповідно до положень бухобліку дохід на суму отриманого доходу від участі в капіталі, а з іншого - усунення подвійного оподаткування доходів, отриманих у вигляді дивідендів.

При цьому запровадження в ПКУ зазначених різниць обумовлено також особливостями бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, який здійснюється за методом участі в капіталі відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» в частині, зокрема, порядку нарахування доходів у вигляді дивідендів за фінансовими інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі.

 

Якими можуть бути податкові наслідки операції з унесення майна до статутного капіталу іншого підприємства? Чи важливий для податкових наслідків вид майна, яке вноситься? Чи має значення, а якщо має, то яке, застосовувана юрособою-інвестором система оподатковування? Відповіді на перелічені запитання читайте у матеріалі газети «Інтерактивна бухгалтерія» за посиланням.

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»