Парламент ратифікував:

  • Угоду між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи;
  • Протокол до угоди.

Документ, як очікується, сприятиме:

  • уникненню подвійного оподаткування;
  • запобіганню ухиленню від сплати податків;
  • взаємному зменшенню податкових перешкод для інвестицій і торгівлі.

Положення Угоди і Протоколу відповідають модельній Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал, якими передбачено:

  • оподаткування дивідендів – загальна ставка 10%; 5% – для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;
  • оподаткування процентів та роялті – загальна ставка 10%; 5% – в інших випадках;
  • значне розширення можливостей договірних держав щодо обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці.

Нагадаємо: документ набере чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Див. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї" від 28.02.2019 р. № 2690-VIII.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Виплата дивідендів нерезиденту: чи утримувати податок на репатріацію" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»