Благодійний фонд запитав у ДФС: чи можна в орендованому приміщенні для своєї адміністративної діяльності проводити також інші заходи, які відносяться до статутної діяльності, згідно своїх КВЕДів? Фінансування зазначених витрат проходять по окремим програмним кошторисам. Чи потрібно розподіляти зазначені витрати на адмінвитрати та інші витрати, які не відносяться до статутної діяльності? На це питання та інші ДФС відповіла ІПК від 19.03.2019 р. № 1113/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

Згідно з ч. 4 ст. 13 Закону № 5073 благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (частина перша ст. 11 Закону № 5073). При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (частина четверта ст. 16 Закону № 5073).

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073 слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає і одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Отже, благодійна організація може здійснювати господарську діяльність (зокрема, проводити інші заходи, які відносяться до статутної діяльності) лише на некомерційній основі (без мети одержання прибутку) для досягнення статутних цілей.

У разі порушення благодійною організацією, що перебуває у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, вимог Закону № 5073 та положень п. 133.4 ПКУ така благодійна організація згідно з підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 ПКУ втрачає статус неприбутковості та сплачує податок на прибуток на загальних умовах.

Щодо адміністративних витрат благодійної організації слід зазначити таке.

Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності (ч. 2 ст. 16 Закону № 5073).

Частиною третьою ст. 16 Закону № 5073 передбачено, що розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»