Державна аудиторська служба отримала новий Порядок проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання (постанова КМУ від 27.03.2019 р. № 252).

Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні установи.

Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання (далі — аудит) — це вид державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі стану справ щодо законного та ефективного використання державних та/або комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю у суб’єктів господарювання.

Аудит проводиться згідно з планом заходів державного фінансового контролю, затвердженим в установленому порядку та погодженим з Міністром КМУ у десятиденний строк з дня його надходження.

Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням об’єкта аудиту та/або учасника аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примірниках направлення за встановленими Держаудитслужбою зразками, яке підписує керівник органу Держаудитслужби.


 

 


 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»