Платників податків цікавить питання щодо нарахування пені за період адміністративного та/або судового оскарження податкових повідомлень-рішень (далі — ППР), відповідно до яких нараховані суми штрафних санкцій.

Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених ПКУ випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки (пп. 14.1.162 ПКУ).

Грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.39 ПКУ).

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) — це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 ПКУ).

У разі порушення платником податків граничних термінів сплати по ППР, відповідно до якого платнику податків нараховано суму штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу) в зв’язку з порушення податкового законодавства, контролюючими органами нараховується пеня відповідно до ст. 129 ПКУ починаючи з першого робочого дня наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання по ППР.

У разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовується (п. 129.2 ПКУ).

Тому, у разі адміністративного та/або судового оскарження платником ППР контролюючого органу, щодо якого ДФС та/або судом прийнято рішення щодо часткового скасування ППР, пеня за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовується, а на іншу частину грошового зобов’язання пеня нараховується за весь період, включаючи період адміністративного та/або судового оскарження.

Див. ІПК ДФСУ від 18.03.2019 р. № 1097/6/99-99-12-02-01-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»